Σπρωχτήρια, Άγκιστρα, Σμίλες, Τσιμπίδες, Αναδευτήρες gel